My Little Lab

Som relativ ny innenfor front-end faget er det mye man burde sette seg inn i, og ikke minst holde seg oppdatert om. My Little Lab vil være et sted der jeg laster opp mindre prosjekter der jeg tar i bruk nye teknologier, innenfor HTML, CSS og JavaScrip(jQuery). Alle prosjektene vil være linket opp mot Codepen, og i tillegg lastet opp på Github. De fleste prosjektene vil ta utgangspunkt eller inspirasjon i prosjekter som andre har utviklet tidligere.